05.07.
Where the head goes, the body will follow
"Suddenly, every song was about you.”
— loving you in six words (via say-cheesecake)
"Zar nije ironično kako dnevno možemo provesti sate brinući o nekome. Kako smo tu i u 4 ujutro za neku osobu kada je treba tješiti. A kada smo mi tužni, gdje su svi ti ljudi?”
— (via all-of—the-stars)
©